Huis Lazarus29.07.2018

Oproep, het Priester-netwerk, het “Huis Lazarus" te steunen

In het Boek der Waarheid, maar ook in vele andere getrouwe bijbelse boodschappen staat, dat de Eucharistie zal verdwijnen. De Valse Profeet streeft om een nieuwe "mis", te maken, vermoedelijk een oecumenische "mis", waarin geen geldige transsubstantiatie meer zal plaatsvinden. Met dit misbruik van de Eucharistie zal zich Jezus ook uit deze wereld van geloofsafval verwijderen.

Het is aan ons, het Restleger, de gelovigen die vasthouden aan de waarheid, die de ware leer van Jezus verdedigen, die alles doen dat Jezus in de Restkerk tegenwoordig blijft, dat Hij dus overal tegenwoordig blijft, waar er nog zielen zijn die aan het ware geloof vasthouden. We kunnen voorkomen dat de Restkerk zonder Heilige Mis, zonder sacramenten, zonder priesterlijke bijstand, met één woord: zonder Jezus in de woestijn moet leven.

De Heer wenst dat in Duitsland een netwerk van priesters wordt opgericht, en wel onmiddellijk!!! Hij zegt dat de tijd niet aan onze kant staat. Daarom moeten we meteen ermee beginnen!!

Hij wenst dat er een "Huis Lazarus" ontstaat. Zo heeft Hij het genoemd!!! Dit zal waarschijnlijk een huurwoning zijn.

Net zoals Jezus met Zijn apostelen steeds terugkeerde naar het huis van Lazarus, zo kunnen de getrouwe priesters komen naar dit "Huis Lazarus", daar gesterkt worden en dan als ware apostelen naar de gelovigen gaan en daar alles doen, wat de taak is van de priesters om de gelovigen naar God te leiden. Alleen door de priesters kan de Heer nog sacramenteel bestaan. Zonder priesters is er geen Eucharistie. Vandaar moeten de trouwe priesters beschermd, gesterkt en gevormd worden. Alleen door priesters kan ieder lid van het Restleger Jezus (onder de vorm van de Heilige Eucharistie / Hostie) in zich opnemen en zich er elke dag van bewust te zijn.

De Heer heeft details gegeven hoe dit huis moet worden uitgerust en welke priester het moet leiden en wie deze priester zal bijstaan. Hijzelf zal tegenwoordig zijn in dit huis, en de trouwe priesters aannemen die hun toevlucht en hulp zoeken in het "Huis Lazarus", ze sterken en optrekken, ze onderrichten in het ware katholieke geloof, troost en gemeenschap vinden enz. ... Zoals Hij destijds met de apostelen verbleef in het huis van Zijn vriend Lazarus, zo zal het ook geschieden in het ‘Huis Lazarus’. Door een van Jezus uitgekozen priester, zullen de andere priesters (apostelen) worden onderwezen.

Help alsjeblieft dat dit "Huis Lazarus" kan worden opgestart en onderhouden! Help dat de priesters in dit huis de komende jaren gevormd worden zodat ze een goede, heilige weg zullen volgen. Gigantische dingen zijn gepland door de Heer. Het is moeilijk te vatten met onze menselijke beperkte geest, maar laten we allemaal proberen dat dit project nu kan ontstaan. Dit vereist liefdevolle en genereuze hulp.

Het Priester-netwerk wordt onafhankelijk van het Boek der Waarheid opgericht. Daarom moeten ook personen geïnformeerd worden, die niet in het Boek der Waarheid geloven, maar toch voelen dat ons Christendom wordt bedreigd, die voelen dat de meerderheid van de geestelijkheid een weg gaat, die niet meer in overeenstemming is met de volmaakte waarheid en leer van Christus!!!

Bekijk het ook zo: de tijd nadert, dat het geld nauwelijks enige waarde zal hebben. Beleg het zinvol terwijl jullie helpen, de nieuwe, of beter gezegd, de van Jezus vanaf het begin gewilde Kerk, weer op te bouwen, dat wil zeggen, de Kerk zoals Jezus ze gesticht heeft, de Kerk, die de zuivere leer van Jezus verkondigt en verdedigt zoals het de eerste paus, de heilige Petrus, gedaan heeft.

De huidige Kerk, geleid door Bergoglio, is als een verdorde boom die geen vruchten meer draagt. Deze zal door de Tuinier, de Heer, uitgetrokken worden. De nieuwe boom, de Restkerk, kan niet naast de oude boom bestaan. Het is aan jullie dat de nieuwe boom, de nieuwe Kerk, bloeit en veel vruchten draagt.

Help alstublieft dat deze boom tot bloei komt!

Steun alstublieft dringend het zich nu ontvouwende "Huis Lazarus" en daardoor dit nu ontstaande, zeer belangrijke Priester-netwerk - neem alstublieft contact met ons op

forum@das-haus-lazarus.ch

God zegene jullie!